Önska logo

Pillivyut – Ett hållbart varumärke

Hållbarhet är ett stort begrepp. För Pillivuyt handlar hållbarhet om något så enkelt som att skapa porslin av en alldeles speciell kvalitet och med en tidlös estetik som kan lämnas över från generation till generation.

Hos Pillivuyt tar hållbarhet mycket plats, även om de alltid strävar efter att vara perfekta så finns det områden som kan förbättras. De har redan kommit så långt att de kan kalla sitt porslin för hållbart. Deras två stora pelare i sitt klimatsmarta arbetssätt är; Minskat CO2-avtryck i produktionen och att skapa hållbart porslin med kvalitet som varar länge.

Minskat CO2-avtryck i produktionen
• Porslinsmassan blandas i fabriken och restmaterial återanvänds i produktionen.
• Bränt porslin som inte uppfyller de höga kvalitetskraven kasseras och återanvänds för att lägga som ytmaterial på trottoarer och vägar i Frankrike. Porslinet skapar reflektion och säkerställer lägre elförbrukning.
• Överskottsvärmen från de isolerade gasugnarna används för att värma upp resten av fabriken.
• Koldioxidutsläppen minimeras genom användning av lokala leverantörer, lokal produktion i Frankrike och leverans direkt till Norden.

Hållbart porslin – kvalitet som varar
• Pillivuyt ingår i vår Önskagaranti och ger 2 års porslinsgaranti. Garantin täcker alla typer av skador som uppkommit vid normalt användande. Garantin gäller i mån av tillgång.
• Pillivuyt ger en livslång bruksgaranti, det innebär att du alltid är garanterad ett utbyte av produkter som på grund av produktionsfel inte lever upp till Pillivuyts kvalitetsstandarder.