Hantverk & tradition

I generationer har traktens glasarbetare med livslång erfarenhet och varsam hand bearbetat den glödande massan till kristallföremål med evig skönhet och kvalitet.

Tradition och förnyelse går hand i hand. Tack vare formgivarnas förmåga att ständigt utveckla nya idéer och produkter tillsammans med våra skickliga hantverkare har Målerås Glasbruk kunnat bevara det småländska glashantverket som än idag är glasbrukets hjärta.

Önskas favoriter från Målerås

Konsthantverk i generationer

När den första glasugnen tändes i Målerås för 130 år sedan inleddes en epok där kunnandet och yrkesstoltheten förts vidare i generationer. På Målerås ges nydanande skaparkraft stort utrymme. Innovativa formgivare förnyar glasets formspråk bortom det möjligas gränser i samspel med skickliga glasblåsare, glasmålare och gravörer.

Skapandet av en perfekt glaspjäs avgörs av växelspelet mellan glasblåsarens varsamma bearbetning av den varma glasmassan och den totala exaktheten hos gravörer och glasmålare.

Glas är ett material, ett hantverk och en konstform och i samspelet i hyttan föds de verkliga mästerverken.

Populära produkter från Målerås

Gjutet glas

Ett konstverk som ska gjutas växer fram på formgivarens skissblock. Därefter görs modellen som ligger till grund för den slutliga formen. I alla steg förfinas och poleras varje detalj för att nå fulländning.

Innan den heta kristallen hälls i den färdiga gjutformen har formen upphettats för att minska temperaturskillnaden. All gjutning sker hantverksmässigt och kräver hög skicklighet och kunskap om temperaturer och glasmassa.

Målerås använder en exklusiv kristallmassa som tar upp ljusets speglingar och ger glaset extra klarhet och skönhet.